ISSN 1300-2864

Site içi arama

Son SayıGelecek Dosya Çağrısı

“Coğrafya” Dosya Yazı Çağrısı

Kebikeç dergisi, 2017 Bahar sayısını coğrafya konusuna ayırıyor. Coğrafya, canlılık ve zamanın kesiştiği boyuttur. Bu nedenle, jeoloji ve fiziki coğrafya bilgisini bu kesişmeyle sentezlemeye çalışan biyocoğrafya ile özelde insanın tüm bilişsel ve sosyal örgütlenme yeteneğinin döküldüğü aktığı mecra olarak tarif edebileceğimiz beşeri coğrafya dosyamızın iki ana odağını oluşturmaktadır. Coğrafyayı insanlığın mekan algısının bir tarihi olarak ele alırken, antropolojiden dilbilime, iktisattan toplumsal cinsiyet çalışmalarına kadar ufku genişleyen bir disiplinin bilginin kendi tarihi olarak eleştirisini de içermesini hedeflemekteyiz. Türkçe’de yeterli kapsam ve derinlikte ayrı ayrı dahi ele alınmamış olan biyocoğrafya ve beşeri coğrafya alanlarını bir araya getirecek olan bu sayıya sizin de katkılarınızı bekliyoruz. Kısacası dosyamız, coğrafyayı sorunsallaştırması kaydıyla, her türlü disiplinden yazıya açıktır.

Dosya yazı teslim tarihi : Nisan 2017

Dosya editörü: Kudret Emiroğlu ve Ergi Deniz Özsoy