ISSN 1300-2864

Site içi arama

Son SayıKEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2019 Yıl: 24 Sayı: 48

Dergimizi ücretsiz olarak PDF biçiminde görüntüleyebilirsiniz.

Dergi:

Dosya: Bilim Tarihi 2

Hazırlayan: Sahibi: Mehtap Yüksel, Sorumlu Y.İ.M.: Ahmet Yüksel, Yayın Yönetmeni: Kudret Emiroğlu
Yayıncı: Kebikeç Yayınları
Basım yeri: Ankara
Basım Tarihi: 2019
Sayfa Sayısı: 384 s.
Ebat: 16x24
Açıklama:

İÇİNDEKİLER

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Onur KINLI - Elif YENEROĞLU: İnsanlık Suçunun Siyaseten İnşası: Nürnberg ve Mirası

Dosya: Bilim Tarihi II

Serpil KAYGIN: Seyyid Şerif Cürcânî’nin Şerhu’l-mevâkıf adlı eserinde nedensellik

Yalçın ÇAKMAK: Richard Leonhard’ın “Galatya’da Kızılbaşlar” Başlıklı Gözlem-Değerlendirmelerinin Analizi ve Osmanlıca Transkripsiyonu

Hasan AYDIN: Gazzâlî’nin aklî/felsefî bilimlere yönelik eleştirileri ve bilim tarihindeki izdüşümleri

Engin Cihad TEKİN: Galileo Galilei’nin Engizisyon Davasının Roma Kilisesi Yasaklı Kitaplar Dizini ve Kitap Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

Barışcan DEMİR: Rönesans’tan Kant’a, Sonsuzluğa Saçılmış Düşünceyi Bilimsel Bir Zemine Oturtma Çabasının Kısa Tarihi

Harun ÇAKAN: Osmanlı Düşünce Hayatında Bilimsel Materyalizm’in Etkisi: Materyalizm Kavgası

Hüsnü BİLİR: İktisadın Bir “Bilim” Olarak Ortaya Çıkışında Doğa Bilimlerinin Etkisi

Gökhan KAYA: Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Kültürel Sermaye: Kemalpaşazâde Said Bey’in Usûl-i Maişet-i İnsan adlı Risalesi

Çiğdem ÖZBAY: Tarihçe-i Beşer Adlı Eserin Türk Bilim Tarihi Yazıcılığındaki Yeri

Nurçin İLERİ: “Müzesiyle İftihar Edecek Bir Mektep”: Robert Kolej’de Bir Doğa Tarihi Müzesi

Şeref ETKER: Der Beyan-ı Kamus-ı Teşrih-i Kapudan

İrfan KOKDAŞ: Osmanlı Çiftliklerinde Tek Tip Bir Demografik Yapı Var Mıydı? 19. Yüzyıl Teselya Çiftliklerinde Sosyo-Ekonomik Dinamikler ve Nüfus Yapıları

Tülin URAL: Kentsel Mekana İntizam Vermek: 1930’larda Türkiye’de Basılmış Âdâb-ı Muâşeret Kitaplarında Şehir

Bahar GÜRSEL: “Kararı Kendiniz Verin!” Erken Yirminci Yüzyıl Amerikan Tütün Reklamcılığında Doğulu Kadının ve Erkeğin Tasviri

Mehmet ERTAN: Tek Parti Döneminde Dersim/Tunceli’nin Meclis’te Temsili

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Değirmen - II (Trabzon/1949)

Turan TANYER: Ankara Ansiklopedisi - 6

Orijinal karton kapağında