Künye

Sahibi

Mehtap Yüksel

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ahmet Yüksel

Yayın Yönetmeni

Kudret Emiroğlu

Yayın Sekreterleri

Neslihan Demirkol, Mert Karbay, Begüm Yıldırım

Yayın ve Hakem Kurulu

Elif Ekin Akşit (Ankara Üniversitesi), Suavi Aydın (Hacettepe Üniversitesi), Neslihan Demirkol (Münster Üniversitesi), Onur Kınlı (Ege Üniversitesi), Mehmet Ölmez (Yıldız Teknik Üniversitesi), Hamdi Özdiş (Düzce Üniversitesi), Oktay Özel (Bilkent Üniversitesi), Ergi Deniz Özsoy (Hacettepe Üniversitesi), Andreas Schachner (Ludwig-Maximilions-Universitat Munchen), Horst Unbehaun (Georg-Simon- Ohm-Hochschule Nürnberg), Süha Ünsal, M. Bülent Varlık, Ömer Türkoğlu, Barış Karacasu, Işık Demirakın

Sayfa düzeni: Barış Karacasu

Kapak tasarım: Ümit Uzmay

Danışma Kurulu

Jak den Exter, Selim İlkin, Uygur Kocabaşoğlu, İlhan Tekeli, Metin Turan,

Sami Önal (1938-2008), A. Sami Güneyçal (1930-2012), Etem Coşkun (1955-2017)

İstanbul Temsilcisi

Ümit Uzmay

İzmir Temsilcisi

Onur Kınlı

Eskişehir Temsilcisi

Kemal Yakut /4026

Basılı Dergi ISSN 1300-2864