Sayı 40: İçindekiler

Kapak 40

 • Kudret Emiroğlu; “Sunuş”, No: 40/2015, s: 5.
 • Barış Alp Özden; “Erken Cumhuriyet Döneminde Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Kimliği”, No: 40/2015, ss: 7-19.
 • Rüya Kılıç; “Türkiye’de Modern Psikolojinin Tarihi: ‘İlm-i Ahvâl-i Ruh-İlmü’n-Nefs/Ruhiyat”, No: 40/2015, ss: 21-36.
 • Aslı Yazıcı Yakın; “Vilayetin Angara: Ankara Oyun Havaları ve Pavyon”, No: 40/2015, ss: 37-62.
 • Ümit Kurt; “Lozan Mübadelesinin Ekonomik Sonuçlarını Emval-i Metruke kanunları Üzerinden Okumak”, No: 40/2015, ss: 63-91.
 • Aytül Tamer Torun; “‘Matbuat hürriyetimiz var mı, yok mu?’ 1908 Sonrası Basın Özgürlüğü ve Matbuat Kanunu”, No: 40/2015, ss: 93-118.

DOSYA: GAYRİRESMİ TARİHİMİZİN TANIKLARLARI: MEKTUP, KARTPOSTAL VE FOTOKARTLAR

 • “‘Böyle Bir Şey Olabilir mi?’ Hilmi Yavuz’la Mektup ve Mektupsuzluk Üzerine”, (söyleşi: Neslihan Demirkol-Kudret Emiroğlu), No: 40/2015, ss: 119-133.
 • Cem Doğan; “Geç Osmanlı Toplumunda Aşkın Kurucu Ögesi Olarak Mektup ve Fatma Cevdet Hanım’dan İhsan Bey’e ‘Yakılmamış Mektuplar’”, No: 40/2015, ss: 135-156.
 • Hakan Kaynar; “Mektuplarla Tarih: Cumhuriyet ve Aşk”, No: 40/2015, ss: 157-185.
 • Alexandros Lamprou; “Kayıp Bir Mektup Vesilesiyle”, No: 40/2015, ss: 187-195.
 • Oya Şenyurt; “Abdullah Biraderler’in Fotoğrafhanesi’nden Kürklü Kadın ve Şömine: Bir Aile Fotoğrafının Düşündürdükleri”, No: 40/2015, ss: 197-210.
 • Besim Can Zırh; “Cansız Hayaller: Gayri-resmi Tarihimizin İmajları”, No: 40/2015, ss: 211-229.
 • Helin Burkay; “Son Hükümler: 1980’lerde Hapishanelerden Yazılan Son Mektupların Anlatı Çözümlemesi Denemesi”, No: 40/2015, ss: 231-245.
 • Oktay Özel; “Aşk, Istırap, Hasret ve Fotoğraf: Kadın Eli/Kalbi Değmiş Eski Mektuplar”, No: 40/2015, ss: 247-262.
 • İbrahim Erbaş; “Mektupların ve Fotoğrafların Işığında Hayk Açıkgöz’ün Anılarına Yeniden Bir Bakış”, No: 40/2015, ss: 263-270.
 • Selim Ferruh Adalı; “Asur İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat Üzerine: Urad-Gula’nın Mektubu K.4267”, No: 40/2015, ss: 271-290.
 • Evrim Türkçelik; “İspanya, Fransa ve Osmanlı: Jacques Savary de Lancosme’nin İstanbul’dan Roma’ya Mektupları (1590-1592), No: 40/2015, ss: 291-307.
 • Bülent Varlık; “İlk Mektup”, No: 40/2015, ss: 309-312.
 • Neslihan Demirkol; “Dünkü Çocukların Uluslararası Mektup Arkadaşları ve Son Mektuplar”, No: 40/2015, ss: 313-321.
 • Turan Tanyer; “Hüsamettin Bozok’tan Ömer Faruk Toprak’a Bir Mektup ve Pınar Dergisi”, No: 40/2015, ss: 323-329.
 • Cağfer Güler; “Nihat Erim’in Başbakan Adnan Menderes’e Anayasa ve Rejim Sorunları Hakkında 1957 Yılında Yazdığı Mektup”, No: 40/2015, ss: 331-346.
 • Erman Tamur; “Ankara Aslanları”, No: 40/2015, ss: 347-362.

ESKİ SOL ÜZERİNE YENİ NOTLAR

 • Bülent Varlık; “Taşrada Bir ‘Sol’ dergi: Başak-Adana 1946”, No: 40/2015, ss: 363-374.

KİTÂBİYAT

 • Ercan Akyol; “Eksiklikler, Çelişkiler ve Sorunlardan Müteşekkil Bir İskendernâme”, No: 40/2015, ss: 375-380.