Makale Gönderme Kuralları

 1. Makale elektronik olarak adresine iletilmelidir.
 2. Her yazı ortalama 5000-8000 sözcük aralığında olmalıdır.
 3. Makale içinde özel fontlar kullanıldıysa bu fontların dosyaları da ayrıca gönderilmelidir. Bazen gerçekten sorun olabiliyor.
 4. Makalede kullanılacak belge, resim veya fotoğraf gibi görsel malzemenin baskıya uygun kalitede olması gerekiyor. Yüksek çözünürlükte (asgari 300 dpi) ve JPEG formatında taranmalı, ayrıca metin harici bir dosya olarak gönderilmelidir. Metin içinde nerede yer alacağını ve yazılacak ise açıklamanın da iletilmesi iyi olur. Lütfen internetten bulduğunuz rastgele görselleri göndermeyiniz, düşük çözünürlüklü görsellerin yayınlanması için ısrarcı olmayınız.
 5. Etik kurul izni gerektiren anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü çalışmada, kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalarda  izinle ilgili bilgiler makalede belirtilmelidir. Bunların açıkça ifade edilmesi öncelikli olarak yazarın sorumluluğundadır. Edilmediği durumlarda Kebikeç gerekli hatırlatmayı yaparak etik kurul izinlerini görmeyi talep edebilir.
 6. Ayrıca makale içerisinde başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, yazara ait ise yine belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun ifade edilmesi gerekmektedir. Bunların açıkça ifade edilmesi öncelikli olarak yazarın sorumluluğundadır. Edilmediği durumlarda Kebikeç gerekli hatırlatmayı yaparak izinlere dair belgeleri görmeyi talep edebilir.

Biçimsel şartlar: 

 1. Yazar hakkında açıklama (kurum, bölüm), iletişim bilgisi ve ORCID numarası yazar adının bulunduğu sol üst köşeye konulacak asteriks (*) ile ilk sayfanın altında yer almaktadır. Kebikeç’te ünvan belirtmiyoruz.
 2. Tablo, dipnot ve başlıkların makul uzunlukta olması, sayfa düzeni bakımından önemli. Dipnotların 4-5 satırı geçmemesini rica ediyoruz. Bir biçimde sayfaya yerleştirmek mümkün, ama okuma kolaylığı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Kaldı ki sayfaya yerleştirmek için biçimsel değişiklikler yapılabileceğini de aklınızdan çıkarmayın.
 3. Her makalenin sonunda yazar tarafından kaleme alınan en fazla 150 sözcükten oluşan Türkçe “Öz” ve “Anahtar sözcükler” ile İngilizce “Abstract” ve “Keywords” yer almalıdır. Öz, genel olarak içeriği bildirme / tanıtma mantığıyla ve dört cümleyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Abstract ise, Öz’ün çevirisinden ibaret olmalıdır.

Metnin sıralaması şöyle olmalıdır:

 1. Ana metin
 2. Ekler
 3. Kaynakça
 4. Öz
 5. Anahtar sözcükler
 6.  İngilizce başlık
 7.  Abstract
 8. Keywords

Kaynak gösterme sistemi:

 1. Kebikeç’te yazım ilkeleri olarak öncelikli MLA tarzı kabul edilmektedir. Metin boyunca tutarlı bir biçimde uygulandığı sürece (örneğin Chicago) diğer tarzlara da mesafeli değiliz. Yazının sonunda bir kaynakça ise olmazsa olmazdır.
 2. Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeleri, çift tırnak (“…”) içinde veriyoruz. Kalın karakter, kalın italik karakter kullanılmasa harika olur.
 3. Doğrudan alıntılar çift tırnak içinde verilir. Alıntılar 5 satırdan fazla olduğunda, 1 cm içeriden başlatılmalıdır ve çift tırnak kullanılmamalıdır. Tek tırnak, alıntının içindeki tırnakları göstermek için kullanılmalıdır.
 4. Yapılacak göndermeler, parantez içinde yazar soyadı / soyadları, basım tarihi ve atıfta bulunulan sayfa numarası şeklinde verilmelidir: (Emiroğlu ve Yüksel, 2002: 150). Eserin tam künyesi ise makale sonundaki Kaynakçada verilmelidir. Dergi ve kitap adları eğik/ince, makale başlıkları ise “tırnak” içinde, düz olarak yazılır. Yazar adı metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca atıfta bulunulan eserin yayın yılı ve sayfa numarasını vermek yeterlidir: (2002: 150). Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayını (1980a, 1980b) şeklinde gösterilir. Bu tür göndermeler dışında gerekli görülen bütün açıklamalar dipnot ile sayfa altında yer almalıdır. Dipnotları ifrata varmadan açıklamalar için kullanmaya gayret edilmelidir.
 5. Tarih araştırmalarında sıkça başvurulan arşiv kaynakları, ilk geçtiği yerde tam künye ile dipnotta gösterilebilir. Müteakip atıflarda kısaltma şeklinde verilip metinde parantez içinde yer almalıdır; örnek: (BOA, Mühimme, 72: 35).
 6. Kaynakçada yalnızca atıfta bulunulan eserler yer almalı, eğer kullanılmışsa arşiv kaynakları ayrı bir başlık altında belirtilmelidir.
 7. İnternet adreslerinde, parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir.
 8. Kaynakça soyadı sırasına göre düzenlenmeli. Soyadlar tamamı büyük harfle yazılmamalıdır:

Tamer, Ülkü. “‘Bahar Noktası’nda Müzeyyen” Milliyet Pazar (9 Şubat 2003): 2.

Yalçın, Murat haz. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001.

Urgan, Mina. Shakespeare ve Hamlet. İstanbul: Altın Kitaplar 1984.

Yardımcı, Cemal. “Okur bekleniyor!” Radikal.

http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=ktp&haberno=4969 (5 Mayıs 2011)

Yücel, Can. Beşibiyerde. İstanbul: Adam Yayınları, 1985.

Ayrıntılı bir yönerge için buraya göz atabilirsiniz: Makale Gönderme Kuralları