Sayı 39: İçindekiler

Kapak 39

 • Onur Kınlı; “Sunuş”, No: 39/2015, ss: 5-6.

UYGUR KOCABAŞOĞLU’NA ARMAĞAN

 • “Uygur Kocabaşoğlu Bibliyografyası”, (haz: Onur Kınlı), No: 39/2015, ss: 9-17.
 • “Uygur Kocabaşoğlu Seçkisi”, No: 39/2015, ss: 19-23.
 • “Uygur Kocabaşoğlu ile…”, (söyleşi: Kudret Emiroğlu-Onur Kınlı), No: 39/2015, ss: 25-79.

UYGUR KOCABAŞOĞLU HAKKINDA

 • Ahmet Yüksel; “Uygur Hoca’nın Önünden”, No: 39/2015, ss: 81-83.
 • Ekin Kalender Kocabaşoğlu; “Akademide Tarih Eğitimi ve Akademisyen Duruşu”, No: 39/2015, ss: 85-90.
 • Kerem Ünüvar; “Bir Literatürü Çeviran Hoca: Uygur Kocabaşoğlu”, No: 39/2015, ss: 91-94.

EĞİTİM, BİLGİ ÜRETİMİ, İKTİDAR VE SİYASET ÜZERİNE

 • Cemal Özgüven; “Talas Amerikan Koleji: Uygur Kocabaşoğlu’nun Deyimiyle Bir Tür Arz-ı Mev’ud”, No: 39/2015, ss: 95-116.
 • Sinan Bayraktaroğlu; “Cumhuriyet’in 100. Yılına 8 Kala Üniversitelerde Yabancı Dilde ve Türkçe Eğitimde Yaşanan Sorunlar”, No: 39/2015, ss: 117-160.
 • Hasan Devrim Kınlı; “Kendinden Menkul bilimsellik: Türkiye’de ‘Fenni’ Müzik yazarlığı”, No: 39/2015, ss: 161-169.
 • İlhan Tekeli; “Türkiye’de Demokrasi Pratiğinin Araçsal ve Ötekileştirici Nitelikleri Nasıl Aşılabilir?”, No: 39/2015, ss: 171-189.
 • Necati Dedeoğlu; “Baz İstasyonları Sağlığa Zarar Verebilir mi?”, No: 39/2015, ss: 191-200.
 • İsenbike Togan; “İç Asya Tarihine Yaklaşımlar”, No: 39/2015, ss: 201-209.
 • Suavi Aydın; “’Caber Kalesi Cengi’ ya da İktidarın Coğrafyaya Müdahalesi: Semboller Coğrafyasının Üretimi ve Yenidenüretimi Üzerine”, No: 39/2015, ss: 211-251.

MASKELERİ TANIMAK…

 • Onur Kınlı; “Sam Amca’nın Diyâr-ı Gurbet Memurları: 19. yy.’daki Amerikan Konsolosluk Hizmetlerine Genel Bakış”, No: 39/2015, ss: 253-289.
 • Zafer Parlak; “Kendi Anılarında Türkiye’de Bulunan Amerikan barış Gönüllülerinin yaşadıkları Değişim Süreci”, No: 39/2015, ss: 291-314.
 • Gökser Gökçay; “İkinci Dünya Savaşı’nın Ardından Türkiye’de Amerikan Yardımları”, No: 39/2015, ss: 315-341.
 • Kate Fleet; “Geç Osmanlı Erken Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Yabancılara Verilen Ekonomik İmtiyazlar”, No: 39/2015, ss: 343-362.
 • Kudret Emiroğlu; “Osmanlı’da İş Dünyası, Siyaset. Suikast Meymon’un Uluslararası Fırıldakları”, No: 39/2015, ss: 363-422.

BASIN, MATBUAT, DERGİCİLİK…

 • Hamdi Özdiş; “Osmanlı Mizah Basınının İntihalle İmtihanı: Punch or The London Charivari’den ‘Adaptasyonlar’”, No: 39/2025, ss: 423-442.
 • Bülent Varlık; “Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemlerinde Vilayet Gazeteleri (1919-1970), No: 39/2015, ss: 443-474.
 • Aysun Akan; “1946-1949 Dönemi Basınına Toplu Bakış”, No: 39/2015, ss: 475-489.
 • Elif E. Akşit; “Feminist Dergicilik ve Kamusallığın Sınırları”, No: 39/2015, ss: 491-501.
 • İrem Özgören Kınlı; “mektuplarla Yeni Tarih Yazımının Doğuşu: Anneles Okulu’nun Kuruluş Sosyolojisi”, No: 39/2015, ss: 503-538.

ESKİ SOL ÜZERİNE YENİ NOTLAR:

 • Bülent Varlık; “Söz Fikir, Sanat ve Tenkit Dergisi”, No: 39/2015, ss: 539-554.

EVRÂK-I METRÛKE:

 • Oktay Özel; “Fotoğraflı Bir ‘Yemen Türküsü’: Yüzbaşı Mehmet Arif Bey’in Hicranlı Hayatından Bir Kesit”, No: 39/2015, ss: 555-564.